Passió per córrer….

Quotes

Dins de la nostra entitat hi ha dos tipus de quotes:

QUOTES DE SOCI

– Soci adult (27€ anuals)

– Soci infantil (7 € anuals si té pares socis, i 27 € anuals si no té pares socis)

QUOTES D’ACTIVITAT

– Escola d’atletisme fins a categoria cadet (22 € mensuals i inclou el monitoratge de tota la temporada, revisió mèdica, llicència amb funció d’assegurança, material, instal·lació,)

– Entrenament personalitzat a partir de juvenils (22 € mensuals i inclou l’entrenament a mida de cada atleta amb els objectius marcats amb l’entrenador “10 km, mitja marató, marató, muntanya, …”) La llicència federativa l’ha de pagar l’atleta si vol estar federat, ja sigui a la FCA o a la FEEC.

– Manteniment PAPA’S & MAMA’S (22 € mensuals i inclou el monitor, ús de les instal·lacions i material durant tot l’any)