Passió per córrer….

Reglament

ARTICLE 1. ORGANITZACIÓ

El dia 23 de setembre de 2017 a les 17:30 es celebra la Collbatonina. Es realitzaran 3 proves: una cursa de 5 km, una de 10 km i una de 15 Km. Aquestes curses es realitzaran pels carrers de Collbató i pistes de terra dels voltants.

La prova l’organitza el Club d’Atletisme Collbató amb el recolzament de l’Ajuntament de Collbató i moltes entitats del poble

ARTICLE 2. HORARIS, CATEGORIES I DISTÀNCIES

Els horaris i distàncies de les curses són els següents:

16:00h. Cursa de 600 m     Pre-benjamins             2010 i posteriors

Benjamins                   2008-2009

16:15h Cursa de 1500m     Alevins                         2006-2007

Infantils                        2004-2005

Cadets                         2002-2003

17:30h. Cursa de 5 i 10 km SUB23                         Del 2001 al 95

M1-F1                          Del 94 al 82

M2-F2                          Del 81 al 72

M3-F3                          Del 71 i anteriors

17:45h Cursa de 15 km         SUB23                       Del 2001 al 95

M1-F1                          Del 94 al 82

M2-F2                          Del 81 al 72

M3-F3                          Del 71 i anteriors

 

ARTICLE 3. PARTICIPACIÓ

Podran participar a la cursa totes aquelles persones que ho desitgin, sense distinció de nacionalitat o sexe, sempre i quan estiguin correctament inscrites, tant en temps com en forma.

L’edat mínima per participar-hi és de 16 anys a la data de la cursa.

 

ARTICLE 4. RECORREGUT I DURACIÓ MÀXIMA.

 • Circuit de 15km aproximadament: Recorregut ideal per iniciar-se en les curses de muntanya. Majoritàriament per pistes de terra. Passant pels territoris de Collbató i El Bruc. El temps màxim per realitzar la prova és de 3 hores.
 • Circuit de 10 km: majoritàriament per pistes de terra. La sortida i l’arribada estaran localitzades a l’avinguda centenària Amadeu Vives a la pista poliesportiva Marti Gil. La durada màxima per finalitzar la prova serà de 2 hores
 • Circuit de 5km hi ha mig asfalt i mig pista de terra. La sortida i l’arribada estaran localitzades a l’avinguda centenària Amadeu Vives a la pista poliesportiva Marti Gil. La durada màxima per finalitzar la prova serà d’1 hora.

 

ARTICLE 5. INSCRIPCIONS

Les inscripcions estaran obertes a partir del 24 de juliol fins al 21 de setembre, o fins que s’arribin als 100 inscrits a la de 5km, als 150 inscrits a la de 10km i als 250 inscrits a la de 15km. Les inscripcions de les dues curses infantils arribaran a 100 inscrits. L’organització es reserva el dret a tancar les inscripcions o ampliar-les abans de la data  si per raons organitzatives fos necessari.

Els punts d’inscripció seran:

1.- www.cacollbato.cat

2.- A la pàgina web http://www.dsport.cat/

El preu de les inscripcions de la cursa de 5 km és de 14 €, la de 10 km 15€ i la de 15 km 16 €. Les curses infantils tindran un cost de 4€.

Inscripcions fora de termini: L’organització es reserva el dret a fer inscripcions fora de termini, sota les circumstàncies que estimi oportunes. Si existeix la possibilitat d’inscriure’s fora del termini, l’organització ho comunicaria a través de la pàgina web www.cacollbato.cat i del facebook.com/clubatletismecollbato.

 

ARTICLE 5. CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ

Els participants es comprometen a:

 1. Acceptar tots els articles del present reglament
 2. Realitzar la totalitat del recorregut determinat per l’Organització, respectant en tot moment les indicacions dels jutges, servei d’Organització i Policia Local.
 3. Portar el dorsal durant tota la prova de manera ben visible, no doblegant-lo i respectant tota la seva publicitat.
 4. Portar el chip de control lligat a la bamba durant tot el recorregut i entregar-lo a l’Organització a l’arribada si aquest és de préstec.
 5. Acceptar les possibles modificacions de la prova a la que l’Organització es vegi obligada a realitzar per causes alienes a la seva voluntat.

 

ARTICLE 6. DESQUALIFICACIONS

Els serveis d’organització estan facultats per retirar durant la prova tot aquell participant que:

 1. No realitzi el recorregut complet.
 2. No tingui dorsal o que no el porti visible
 3. Que dobli o manipuli la publicitat del dorsal
 4. Que manifesti un comportament no esportiu
 5. No s’atengui al present reglament

 

ARTICLE 8: TROFEUS I PREMIS

A la cursa de 5km tindran premi els 3 primers classificats masculins i femenins, i el primer de cada categoria. No essent tampoc acumulables.

A la cursa de 10km i 15km, tindran trofeu els 3 primers de la cursa absoluta masculina i femenina, el primer de cada categoria masculina i femenina, i el primer atleta local masculí i femení. No essent acumulables.

A les curses infantils tindran premi els 3 primers de cada categoria masculina i femenina.

 

ARTICLE 9: CONTROL DE LA CARRERA

Els temps s’obtindran mitjançant el sistema de “chip”. No serà vàlid un altre tipus de chip que no sigui facilitat per l’organització.
ARTICLE 10. AVITUALLAMENTS

Cursa de 10 km: hi haurà un avituallaments en el recorregut i a la Meta un avituallament líquid/sòlid.

Cursa de 15 km: hi haurà dos avituallaments en el recorregut i a la Meta un avituallament líquid/sòlid

 

ARTICLE 11: ASSEGURANÇA

Tots els participants estaran coberts per una pòlissa d’assegurança de Responsabilitat Civil i una assegurança d’Accidents.

 

ARTICLE 12: GUARDA-ROBA I DUTXES

Hi haurà un servei de guarda-roba i dutxes de forma gratuïta per tots els corredors a la zona de sortida/arribada.

 

ARTICLE 13. DEVOLUCIONS

No s’admetran devolucions de l’import de la inscripció sota cap circumstància.

ARTICLE 14. DRETS D’IMATGE

La participació en aquesta prova esportiva implica cedir els drets d’imatge a l’organització, Club Atletisme Collbató.

ART.15 DISPOSICIONS FINALS

PRIMER: Les entitats organitzadores declinen tota la responsabilitat de la que pugui ser causa o víctima els participants durant el transcurs dels entrenaments i en la mateixa prova, sent els competidors els únics responsables i en cap cas aquests o els seus representants podran establir demanda judicial contra l’organització o persona vinculada a ella.

SEGON: L’organització no es fa responsable dels prejudicis morals i/o materials que puguin causar o causar-se els participants i espectadors abans, durant i després de la competició.