Passió per córrer….

Reglament

ARTICLE 1. ORGANITZACIÓ

El dia 22 de setembre de 2017 a les 09:00 es celebra la Collbatonina. Es realitzaran 3 proves: una cursa de 5 km, una de 10 km i curses infantils. Aquestes curses es realitzaran per pistes de terra i corriols.

La prova l’organitza el Club d’Atletisme Collbató.

ARTICLE 2. HORARIS, CATEGORIES I DISTÀNCIES

09:00  Sortida curses 5k i 10k, masculí i femení.

11:00  Sortida curses petits (300m) mitjans (600m) i grans (900m)

ARTICLE 3. PARTICIPACIÓ

Podran participar a la cursa totes aquelles persones que ho desitgin, sense distinció de nacionalitat o sexe, sempre i quan estiguin correctament inscrites, tant en temps com en forma.

El participant declara estar en bones condiciones físiques y no tenir reconeixement mèdic pel qual no pugui dedicar-se a exercicis físics actius o passius.

L’edat mínima per participar-hi és de 14 anys a la data de la cursa.   Els menors han de còrrer amb autorització escrita del tutor/tutora legal.

ARTICLE 4. Drets d’imatge.

El participant autoritza expressament a CLUB ATLETISME COLLBATÓ per a ser filmat i fotografiat durant la realització de les activitats relacionades amb la cursa i per a la posterior utilització d’aquestes per part de la mateixa entitat. La cessió dels drets d’imatge té com a objectiu la difusió i compartició del material amb fins publicitaris (web, Facebook…) i per a l´ús propi dels mateixos participants. El corredor/a renuncia expressament a reclamar la indemnització per la difusió de la seva imatge per als fins abans esmentats.

ARTICLE 5. Protecció de dades.

En compliment de la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de dades de caràcter personal, l’informem que tot participant, en formalitzar la seva inscripció, està autoritzant la publicació de les seves dades personals necessàries per al desenvolupament de la prova, ja sigui en els llistats oficials, en mitjans de comunicació i/o internet, així com, el seu ús per a l’enviament d’informació relativa a l’esdeveniment, incloses posteriors edicions. Cada participant és responsable de la veracitat de les dades proporcionades en la seva inscripció. El titular de les dades tindrà dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes previstos en la Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal. Qualsevol qüestió no prevista en la present normativa serà resolta per l’organització. No s’especifica el temps de retenció d’aquestes dades. CONSENTIMENT DE L’USUARI: solament podran sol·licitarse les dades exclusivament necessàries per prestar el servei i/o producte evitant així que es puguin demanar més sota la mateixa signatura. EL DRET A l’OBLIT: el corredor/a podrà exercir la potestat de sol·licitar l’eliminació de les seves dades en determinades circumstàncies. Ho haurà  de fer a cacollbato@gmail.com.

ARTICLE 5. RECORREGUT I DURACIÓ MÀXIMA.

 • Circuit de 10 km: per pistes de terra i corriols. La sortida i l’arribada estaran localitzades al carrer Lleida, 2.  La durada màxima per finalitzar la prova serà de 2 hores
 • Circuit de 5km per pistes de terra i corriols. La sortida i l’arribada estaran localitzades al carrer Lleida, 2. La durada màxima per finalitzar la prova serà d’1 hora.
 • Circuits petits:  recorregut tancat per bosc.

 

ARTICLE 6. INSCRIPCIONS

Les inscripcions estaran obertes a partir del 10 d’agost fins al 21 de setembre, o fins que s’arribin als 150 inscrits totals. Les curses infantils es limitaran a 50 inscrits. L’organització es reserva el dret a tancar les inscripcions o ampliar-les abans de la data  si per raons organitzatives fos necessari.

Els punts d’inscripció seran:

1.- www.cacollbato.cat

2.- A la pàgina web de RUNEDIA

El preu de les inscripcions és de 15 euros i inclou les assegurances RC i accidents, dret a avituallaments i obsequi. Les curses infantils tindran un cost de 2 euros en concepte d’assegurances RC i accidents.

Inscripcions fora de termini: L’organització es reserva el dret a fer inscripcions fora de termini, sota les circumstàncies que estimi oportunes. Si existeix la possibilitat d’inscriure’s fora del termini, l’organització ho comunicaria a través de la pàgina web www.cacollbato.cat i del facebook.com/clubatletismecollbato.

 

ARTICLE 7. CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ

Els participants es comprometen a:

 1. Acceptar tots els articles del present reglament
 2. Realitzar la totalitat del recorregut determinat per l’Organització, respectant en tot moment les indicacions dels jutges, servei d’Organització i Policia Local.
 3. Portar el dorsal durant tota la prova de manera ben visible, no doblegant-lo i respectant tota la seva publicitat.
 4. Portar el chip de control lligat a la bamba durant tot el recorregut i entregar-lo a l’Organització a l’arribada si aquest és de préstec.
 5. Acceptar les possibles modificacions de la prova a la que l’Organització es vegi obligada a realitzar per causes alienes a la seva voluntat.

 

ARTICLE 8. DESQUALIFICACIONS

Els serveis d’organització estan facultats per retirar durant la prova tot aquell participant que:

 1. No realitzi el recorregut complet.
 2. No tingui dorsal o que no el porti visible
 3. Que dobli o manipuli la publicitat del dorsal
 4. Que manifesti un comportament no esportiu
 5. No s’atengui al present reglament

 

ARTICLE 9: TROFEUS I PREMIS

CURSA 5K

Trofeu pels 3 primers classificats masculins.

Trofeu pels 3 primers classificats femenins.

Obsequi dels nostres patrocinadors pels primers classificats masculí i femení.

CURSA 10K

Trofeu pels 3 primers classificats masculins.

Trofeu pels 3 primers classificats femenins.

Obsequi dels nostres patrocinadors pels primers classificats masculí i femení.

CURSES PETITS, MITJANS I GRANS

Als 3 primers classificats dels petits.

Als 3 primers classificats dels mitjans.

Als 3 primers classificats dels grans.

Obsequi record a tots els participants.

ARTICLE 10: CONTROL DE LA CARRERA

Els temps s’obtindran mitjançant sistema de cronometratge manual.
ARTICLE 11. AVITUALLAMENTS

Hi haurà un avituallament líquid durant el recorregut i a la meta un avituallament líquid/sòlid.

ARTICLE 12: ASSEGURANÇA

Tots els participants estaran coberts per una pòlissa d’assegurança de Responsabilitat Civil i una assegurança d’Accidents.

ARTICLE 13: GUARDA-ROBA I DUTXES

Hi haurà un servei de guarda-roba i dutxes de forma gratuïta per tots els corredors a la zona de sortida/arribada.

ARTICLE 14. DEVOLUCIONS

No s’admetran devolucions de l’import de la inscripció sota cap circumstància.

ARTICLE 15. DRETS D’IMATGE

La participació en aquesta prova esportiva implica cedir els drets d’imatge a l’organització, Club Atletisme Collbató.

ARTICLE 16. DISPOSICIONS FINALS

El participant declara que realitzarà les activitats esportives referents a la cursa sota la seva única i exclusiva responsabilitat, coneixent els riscs que comporta. El corredor/a exonera a Feel Sports de qualsevol responsabilitat i renuncia expressament i amb caràcter irrevocable a reclamar a la mateixa entitat o al personal de la cursa, indemnització de qualsevol tipus per danys, perjudicis o lesions, amb independència de la gravetat de les mateixes (inclosa la mort), que el corredor/a pugui patir durant la prestació del servei per part de Feel Sports i Amics de la Cursa. L’entitat no es fa responsable de les pèrdues, danys o robatoris dels efectes personals dels participants que es produeixin en les immediacions del lloc on es desenvolupa l’activitat.