Passió per córrer….

Reglament

ARTICLE 1. ORGANITZACIÓ

El dia 22 de setembre de 2017 a les 09:00 es celebra la Collbatonina. Es realitzaran 3 proves: una cursa de 5 km, una de 10 km i curses infantils. Aquestes curses es realitzaran per pistes de terra i corriols dels voltants.

La prova l’organitza el Club d’Atletisme Collbató amb el recolzament de l’Ajuntament de Collbató.

ARTICLE 2. HORARIS, CATEGORIES I DISTÀNCIES

Per definir.

ARTICLE 3. PARTICIPACIÓ

Podran participar a la cursa totes aquelles persones que ho desitgin, sense distinció de nacionalitat o sexe, sempre i quan estiguin correctament inscrites, tant en temps com en forma.

L’edat mínima per participar-hi és de 16 anys a la data de la cursa.

 

ARTICLE 4. RECORREGUT I DURACIÓ MÀXIMA.

 • Circuit de 10 km: per pistes de terra i corriols. La sortida i l’arribada estaran localitzades al carrer Lleida, 2.  La durada màxima per finalitzar la prova serà de 2 hores
 • Circuit de 5km per pistes de terra i corriols. La sortida i l’arribada estaran localitzades al carrer Lleida, 2. La durada màxima per finalitzar la prova serà d’1 hora.

 

ARTICLE 5. INSCRIPCIONS

Les inscripcions estaran obertes a partir del 10 d’agost fins al 21 de setembre, o fins que s’arribin als 250 inscrits totals. Les curses infantils es limitaran a 100 inscrits. L’organització es reserva el dret a tancar les inscripcions o ampliar-les abans de la data  si per raons organitzatives fos necessari.

Els punts d’inscripció seran:

1.- www.cacollbato.cat

2.- A la pàgina web de RUNEDIA (enllaç encara no disponible)

El preu de les inscripcions és de 15 euros i inclou les assegurances corresponents, dret a avituallaments i obsequi. Les curses infantils tindran un cost de 4 euros en concepte d’assegurança.

Inscripcions fora de termini: L’organització es reserva el dret a fer inscripcions fora de termini, sota les circumstàncies que estimi oportunes. Si existeix la possibilitat d’inscriure’s fora del termini, l’organització ho comunicaria a través de la pàgina web www.cacollbato.cat i del facebook.com/clubatletismecollbato.

 

ARTICLE 5. CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ

Els participants es comprometen a:

 1. Acceptar tots els articles del present reglament
 2. Realitzar la totalitat del recorregut determinat per l’Organització, respectant en tot moment les indicacions dels jutges, servei d’Organització i Policia Local.
 3. Portar el dorsal durant tota la prova de manera ben visible, no doblegant-lo i respectant tota la seva publicitat.
 4. Portar el chip de control lligat a la bamba durant tot el recorregut i entregar-lo a l’Organització a l’arribada si aquest és de préstec.
 5. Acceptar les possibles modificacions de la prova a la que l’Organització es vegi obligada a realitzar per causes alienes a la seva voluntat.

 

ARTICLE 6. DESQUALIFICACIONS

Els serveis d’organització estan facultats per retirar durant la prova tot aquell participant que:

 1. No realitzi el recorregut complet.
 2. No tingui dorsal o que no el porti visible
 3. Que dobli o manipuli la publicitat del dorsal
 4. Que manifesti un comportament no esportiu
 5. No s’atengui al present reglament

 

ARTICLE 8: TROFEUS I PREMIS

A definir.

ARTICLE 9: CONTROL DE LA CARRERA

Els temps s’obtindran mitjançant sistema de cronometratge manual.
ARTICLE 10. AVITUALLAMENTS

Hi haurà un avituallament líquid durant el recorregut i a la meta un avituallament líquid/sòlid.

 

 

ARTICLE 11: ASSEGURANÇA

Tots els participants estaran coberts per una pòlissa d’assegurança de Responsabilitat Civil i una assegurança d’Accidents.

 

ARTICLE 12: GUARDA-ROBA I DUTXES

Hi haurà un servei de guarda-roba i dutxes de forma gratuïta per tots els corredors a la zona de sortida/arribada.

 

ARTICLE 13. DEVOLUCIONS

No s’admetran devolucions de l’import de la inscripció sota cap circumstància.

ARTICLE 14. DRETS D’IMATGE

La participació en aquesta prova esportiva implica cedir els drets d’imatge a l’organització, Club Atletisme Collbató.

ART.15 DISPOSICIONS FINALS

PRIMER: Les entitats organitzadores declinen tota la responsabilitat de la que pugui ser causa o víctima els participants durant el transcurs dels entrenaments i en la mateixa prova, sent els competidors els únics responsables i en cap cas aquests o els seus representants podran establir demanda judicial contra l’organització o persona vinculada a ella.

SEGON: L’organització no es fa responsable dels prejudicis morals i/o materials que puguin causar o causar-se els participants i espectadors abans, durant i després de la competició.